Välkommen!

Sommens Motorbåtsklubb har två bryggor med bomplatser och en brygga med bojplatser. Vi har en grusplan för uppläggning av båtar. Där hyr man plats för sin trailer eller liten iordningställd plats för roddbåt. Vi har ett trettiotal båtskjul, där var och en äger sitt skjul, men hyr marken av klubben.

För att hyra plats hos oss krävs medlemskap i Sommens Motorbåtsklubb. I menyerna här ovan kan du hitta information om Platsansvarig, Prislista, våra regler med mera.

För att ansöka om medlemskap, klicka på Medlemskap i menyn ovan.

Observera att programmet Adobe Acrobat Reader krävs för att öppna PDF-dokumenten som finns att hämta på vissa av våra sidor.