Medlemskap

Det är oftast kö till förtöjningsplats och båtskjul hos oss. Vi för ingen statistik över när, eller hur många båtar som lämnar, eller får ny plats hos oss varje år och vi kan inte sia om när någon kommer att lämna sin plats hos oss. Detta gör att vi omöjligt kan svara på hur lång tid det tar att få en plats. Vi ber därför den som vill söka plats att ställa sig i kön och vänta på sin tur.

För att få stå i kö krävs medlemskap. Man ansöker om medlemskap genom att; skriva ut och fylla i ansökningsblanketten (se nederst på sidan), skicka den till oss, samt betala in medlemsavgiften på vårt bankgirokonto. Observera att vi inte kan tilldela någon en plats i kösystemen förrän medlemsavgiften har registrerats på vårt bankgirokonto.

All nödvändig information finns på blanketten. Prislista finns under Information.

Ordningsregler och Föreskrifter, samt Miljö- och Avfallsplan, finns att läsa under Informationsmenyn. Medlem som inte följer reglerna utesluts ur föreningen

Ansökan om medlemskap i SMBK

Välkommen som medlem hos oss!

Den som, mot förmodan, vill lämna vår klubb, ber vi fylla i blanketten nedan:
Utträde ur Sommens Motorbåtsklubb.