Historik

1953    Klubben bildas den 13 januari. Första mötet hålls i Stallberga skola. Syftet med att bilda klubben är att medlemmarna ska hjälpas åt att lösa de problem som uppstår vid skötsel och vård av motorbåtar.

Klubbens namn blir Sommens Motorbåtsklubb.

Första styrelsen :
Ordförande, Bertil Malm
Kassör, Artur Andersson
Sekreterare, Svante Ekström
Vice ordförande, Ingmar Malm
Vice sekreterare, Gunnar Gustavsson
Styrelsesuppleanter, Robert Malm & Sven-Erik Hermansson.

Revisorer, Ernst Johansson & Bertil Thiberg.

Första medlemsavgiften: 5 kr/medlem och år.

Klubbens verksamhet förläggs till Lugnalandet nedanför nuvarande campingplats.

Platsen kallas för varvet. En mindre brygga byggs.

1954    En uppläggningsplats för vinterförvaring av båtar anläggs. Ekonomin tillåter inte annat än frivilligt arbete av medlemmarna.

1956    Klubben har 36 betalande medlemmar. Behållningen är 897 kronor och 94 öre vid årets slut. På mötena diskuteras livligt anskaffande av flera bryggplatser.

1957    Medlemmarna bygger en materialbod, el dras fram, en eldriven vinsch byggs och förlängning av bryggan sker.

1958    För att ge medlemmarna nödvändig och fortlöpande information sätts den första informationstavlan upp.

1959    Klubben bedriver även socialt arbete. I mars upprättas en lista för insamling av medel till en medlem som är sjuk. Klubben bidrar med 50 kr.

1960    En klubbstuga byggs.

1961    Säkerheten vid varvet diskuteras. En livboj och båtshake inköps och elbelysning sätts upp.

1964    Diverse handverktyg, kompressor och pump införskaffas.

1965   Nya utprickningar görs i sjön Sommen. Klubben köper in 50 nya sjökort för försäljning till klubbens medlemmar.

1975    Diskuteras att ordna med en frivillig båtförsäkring vilket kräver en kollektiv anslutning till något båtförbund.
Klubben väljer som andra båtklubbar runt sjön Sommen att ansluta sig till Östergötlands båtförbund.
Första kursen i förarintyg och navigation ordnas vid samma tid i samarbete med ABF.

1982    Beslutas att anskaffa ett klubbmärke och en vimpel för försäljning till medlemmarna.

1985    Iordningsställs en knopsträcka som förläggs till strax söder om Sundet fram till Tjurnäset.
Syftpinnar sätts upp. Medlemmarna kan med hjälp av tiden räkna ut hur många knops fart båten har på denna sträcka.

1988    Nytt sjökort tas fram.

1990    Klubben lämnar Östergötlands Båtförbund. Anledningen är att Östergötlands Båtförbund har höga avgifter och ej bidrar med några ekonomiska medel för sjön Sommen. Klubben går tillfälligt med i Smålands båtförbund. Så gör också Boxholms och Tranås båtklubbar. Samtidigt påbörjas ett arbete med att bilda ett förbund för sjön Sommen.

1995    Den 10 maj hålls ett möte med ägaren till foderfabriken som vill bygga en semesterby på det så kallade Rasslefallsområdet och behöver även ta klubbens område i anspråk. Därefter hålls många möten. Flera av dem med närvaro av kommunrepresentanter.
Klubben bidrar med 1000 kr till grannsamverkan i samhället gällande vakthållning nattetid.

1996    Klubben flyttar till nuvarande varv. Tranås kommun bidrar med 130 000 kr till flytten.

1997    Ny brygga, byggd i trä på pålar, står klar till sommaren,. Kallas brygga A.

1998    Klubbstugan byggs. Första mötet i klubbstugan hålls den 5 nov.

2003    Klubben firar 50 år. På varvsområdet är det ordnat med underhållning, lotterier, utställare samt servering av kaffe och läsk. Många medlemmar och andra intresserade deltar i festligheterna.

2004   Ny brygga tas i bruk. En flytbrygga i trä och betong levereras av Rixö-bryggan. Den kallas brygga B och har Y-bommar, som har levererats av TK-Trailer i Boxholm. Bryggan har 24 platser.

2005    På årsmötet tas beslut om att i samarbete med Sommens Hembygdsförening bygga ett Sommaskep. Virket till båten skänks av Per-Uno Somme. ABF och Sparbanksstiftelsen bidrar med pengar liksom båtklubben och Sommens Hembygdsförening. Medlemmar från Sommens Motorbåtsklubb och Sommens Hembygdsförening bygger båten under ledning av Kenneth Gustavsson.

2007    Antal medlemmar, 150 st. Medlemsavgift 260 kr. Behållning 126 447 kr.

2008    Byggs ett båtskjul till Sommaskepet. Byggnationen utförs av de personer som också byggt båten. Under Sommaveckan deltar vårt Sommaskep i rodden. En av deltävlingarna arrangeras vid vårt båtvarv. Rodden är välbesökt. Roddarna deltar också i andra roddarrangemang under året. Under hösten köps en begagnad brygga från Boxholms Båtklubb. Den kallas brygga D. Efter möte med miljökontoret i Tranås kommun åläggs klubben att ta fram en miljö- och avfallsplan. Styrelsen utarbetar en sådan plan under hösten och tar även fram nya ordningsregler för bryggor och varvsområde.

2009    Ytterligare en brygga upphandlas. Den levereras av Nordiska flytbryggor och får 26 platser. Den kallas brygga C och står klar till båtsäsongen. Den byggs med hjälp av medlemmars frivilliga arbete. Även till denna har TK-Trailer i Boxholm levererat Y-bommarna.
Brygga D repareras och bojar köps in. Bryggan får två husbåtsplatser, tio platser för mindre båtar och står klar till båtsäsongen. På årsmötet diskuteras ett förslag från Tranås kommun om byggnation av lägenheter på nuvarande camping i Sommen samt byggnation av sjöstugor nedanför det området. Klubbens förhyrda område är inlagt som programområde i förslaget och många medlemmar har synpunkter och är kritiska till förslagen och undrar hur vårt område kommer att påverkas på sikt. Styrelsen får i uppdrag att formulera en skrivelse till kommunen.