Kalender


Informationsblad 2021

Hej!

Det föregående året var det många som tillbringade sommardagar på sjön. Året 2020 är nog det märkligaste år i alla fall jag upplevt.

Om jag ska bli privat, så blev vi sittande på sjön då vår båt helt lagt av. Med hjälp av en mycket snäll medlem här i klubben tog vi oss hem. Och efter det tog vi beslut att sälja vår NORA. Därför kommer jag att lämna klubben och styrelsen söker efter en ny sekreterare. Är det du som vill bli min efterträdare??

I detta blad brukar jag börja med att bjuda in till årsmötet under våren. Under rådande omständigheter, kan vi inte sätta något datum Men vi återkommer så fort det lättar.

Dessvärre kunde vi inte ha något årsmöte förra året. Men vill ni läsa verksamhetsberättelsen för 2019 så får ni gärna höra av er till Maria Hellgren.

Vill ni ha koll på det ekonomiska för 2019 så kontakta Kjell Edelönn.

Däremot kommer vi bjuda in till städdagar, boka redan nu in söndagarna 2/5 och 17/10 kl.9.00.

Det brukar vara mycket trevligt. Korv med bröd och en kopp kaffe efteråt som kassören brukar fixa blir pricken över i.

För att kunna hålla ordning och snyggt på området under sommaren, ber vi er att inga båtar eller vagnar står uppställda på den södra udden (den vid C-bryggan).

Området kommer att upplåtas till parkeringsplats för bilar under sommaren.

Senast att lägga i båten eller flytta den är v.25.

Om ni har problem med flytt av båt eller sjösättning eller annat så kontakta områdesgruppen, så hjälper de er. Annars kan en flyttavgift tillkomma.

Glöm inte att märka upp era båtvagnar med medlemsnummer eller namn. Detta är obligatoriskt.

Vi ber er kontakta områdesgruppen om någonting går sönder eller saknas när ni jobbar nere på båtområdet. Ställ tillbaka saker såsom pumpar och skarvkablar mm där ni tog dom. OM ni behöver låna något under längre tid kontakta områdesgruppen.  

Vet ni med er att ni bytt mailadress, telefonnummer eller bostadsadress var vänlig att meddela det till mig. Ibland är det bra att kunna skicka ut ett mail eller sms till alla medlemmar.  

Ni vet väl att vi har toalett på området? Låna den när nöden kräver, men lämna den i det skick du fann den!

Styrelsen vill skicka ett varmt tack till ALLA medlemmar som visar klubben och de som jobbar ideellt, respekt genom att betala avgifterna inom utsatt tid.

Glöm inte att vi finns på vår hemsida om du behöver komma i kontakt med någon utav oss i klubbens styrelse, eller annan information som kan vara bra att ha.

Sommensmbk.se

Härmed sätter jag punkt för detta informationsblad. Och hoppas att ni håller er friska och krya. Så önskar jag er en fantastisk båtsommar!!

 

// Maria Hellgren

 

Viktiga datum:

Städdag våren 2/5 kl.9.00

Städdag hösten 17/10 kl.9.00

 

 

 

Kontakter:

Ordf. Kenth Drotz 070 8380255

Sekr. Maria Hellgren 076 8030456

Kassör: Kjell Edelönn 070 8304149

 

Sommens motorbåtsklubb vill informera dig som äger ett båthus…

 

Vi ber er att hålla rent kring era hus av lösa föremål och sly och annan växtlighet.

Vi vill också att ni håller rent i slänten ca 4 meter upp.

Vi vill också att husen ska vara hela och se respektabla ut.

 

Vid frågor kring detta kontakta:

Kenth Drotz

Tele: 070 8380255

Mail: kenth.drotz@live.se