Våra köer

Allmän information om våra platser

Vi för ingen statistik över när, eller hur många båtar som lämnar, eller får ny plats hos oss varje år och vi kan inte sia om när någon kommer att lämna sin plats hos oss. Detta gör att vi omöjligt kan svara på hur lång tid det tar att få en plats. Vi ber därför den som vill söka plats att ställa sig i kön och vänta på sin tur.

Bryggplats

För att få stå i kö måste du först och främst vara medlem. För att kunna ge dig en bryggplats behöver vi ha in uppgifter om mått och försäkringsuppgifter på din båt. Är du inte redan medlem, fyll i blanketten som finns under menyn Bli medlem. Du som redan har medlemskap, klicka på länken nedan och skriv ut blanketten. Fyll i den och skicka in den till oss.

Ansökan om bryggplats för medlem i SMBK

Uppläggning

Vi har uppläggningsplatser för trailer och roddbåtar på klubbområdet. Kontakta någon i Klubbområdesgruppen om du är intresserad av att vinterförvara din båt hos oss. Kontaktuppgifter finns under menyn Kontakt.

På området finns ett trettiotal båtskjul. Båtskjulen ägs av medlemmarna själva och båtklubben tar ut en arrendehyra per kvadratmeter och år. Vi har en kö för dem som skulle vilja köpa ett skjul. Är du som skjulägare intresserad av att sälja ditt skjul, tag kontakt med klubben på info@sommensmbk.se. Varje skjulägare bestämmer själv vem hen vill sälja skjulet till. Om du är intresserad av att köpa ett båtskjul, klicka på länken nedan, skriv ut blanketten och skicka den till oss. Båtklubben kommer att förmedla kontaktuppgifterna till eventuell säljare. Observera att eventuell bryggplats inte ingår i köp av skjul.

Ansökan om plats i båtskjulskö

För att kunna hålla våra köer aktuella och för att du som står i kön skall påminnas om att du har en köplats, debiterar vi en symbolisk summa varje kalenderår. Aktuellt belopp hittar du i vår prislista.